Sprachführer Polnisch:  
Haben Sie noch
Zimmer frei?
Czy ma pan/pani jeszcze wolne pokoje?
[tschi ma pan/panji jäschtschä wollnä pockojjä]
 
  zurück